martedì 28 gennaio 2020
L'Artista
Amici di Romeo
Barzeletis
Filmati
Libri e musica
Contatti
 
 

Om cjasandrin

(Ta ostarie al è l'om chel ch'al comande a cjase sô. Spes a cjase las roubas a no son propit cussì, anzit)

Bepi di Tumieç al ere un om dut cjasandrin
 Taiut di presse e vie di corse a cjase. Une sere la cunbricule da ostarie a è rivade a incjiocâlu e a tignilu in gjangje fint a miegenot. Dut euforic al è partît par lâ a cjase cu l'idee fisse di incuadrâ la femine une volte par dutas.
Tal doman lu cjatin  di nûf ta l'ostarie. "E alore Bepi...cemut ese lade nossere?"
"Apene rivât a cjase, il prin lavôr j ài  seât un toc di porton cu la motosega"
"E la femine ce ti àe dit?"  "Tâs!...Subit dopo i sei lât tal salot e j ài spacât la television"
"E la femine ce ti àe dit?"
"Se tu vens a cjase mê tu cjatis immò la manarie inpirade ta lavatrice..."  "Sì, ma la femine ce ti àe dit?"
"Ma...par cumò a è a Lignan cun sô fie!!!"

 
http://www.specialistaweb.it
 
© 2008-2020 Romeo Patatti - (sito ufficiale) - Vietata la riproduzione della grafica, testi e contenuti multimediali, non autorizzata, anche in forma parziale.  Per trovarmi: modulo contatti, cell. 339 6639561, tel. 0433 92437.